Spam, a reklama internetowa

Zapewne każdy z nas ubolewał nad obciążeniem swojej skrzynki pocztowej lub był niepocieszony, kiedy jedynymi otrzymywanymi wiadomościami były reklamy. Odbyło się już wiele procesów w sądach, które miały zadecydować w konkretnych sprawach czy nasza prywatność i dostęp do danych osobowych nie zostały naruszone. Spam jest niechciana wiadomością elektroniczną, rozpowszechnianą za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie, może także dotyczyć komunikatorów. Jak taki spam rozpoznać i stwierdzić, że nie jest to zadana przez nas reklama internetowa? Abyśmy mogli mówić o spamie muszą być spełnione przesłanki, które będą o tym świadczyć.

Po pierwsze spam to wiadomość, której treść nie jest utożsamiona z odbiorcą. Spam charakteryzuje również to, że odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości lub sama treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy. Spam, czyli inaczej masowa poczta elektroniczna dzieli się na dwie podstawowe kategorie. Po pierwsze może być niezamawiana oferta handlową, spamem komercyjnym o charakterze reklamowym, zakazany przez prawo polskie i dyrektywę Unii Europejskiej.

Po drugie może być niezamawianą pocztą masową, mailami o charakterze często niekomercyjnym, takimi jak apele organizacji społecznych i charytatywnych czy partii politycznych, prośby o pomoc czy masowe rozsyłanie ostrzeżeń na przykład o wirusach komputerowych. Próby wprowadzenia zakazu w dyrektywie Unii Europejskiej dotyczące rozsyłania wiadomości o charakterze społeczno-politycznym zostały w 2002 roku odrzucone przez Parlament Europejski wobec protestów europejskich partii politycznych i organizacji społecznych. W Polsce podjęto próbę regulacji kwestii dotyczącej spamu w ustawie z 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z udziałem Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wiele procesów związanych głównie z bezprawnym przetwarzaniem danych zostały zakończone odszkodowaniem na rzecz użytkownika.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *